• Rzeczoznawca
 • Pośrednik
 • Developer
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnia / Firma szkoleniowa
 • Media

Usługi

Biuro Informacji o Rynku Nieruchomości to portal tematyczny dostarczający aktualnych i rzetelnych informacji branżowych a także umożliwiający nawiązywanie kontaktów biznesowych pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości.

 

W ramach podstawowej oferty birn.pl oferuje następujące usługi:

 • Wizytówka podmiotu (BASIC lub PREMIUM) - personalizowana oferta dla Rzeczoznawców Majątkowych i innych podmiotów 
 • Reklama na portalu
 • Doradztwo i konsulting

 

Wizytówka na portalu

 

Na Portalu znajdziesz wszystkich Rzeczoznawców Majątkowych w kraju oraz wiele innych podmiotów związanych z obrotem nieruchomościami pogrupowanych w następujący sposób:

 • Rzeczoznawca Majątkowy
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Deweloper
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnia / Firma szkoleniowa
 • Organizacja / Stowarzyszenie
 • Media
 • Inny podmiot

 

W ofercie dostępne są dwie wersje wizytówek:

 • BASIC
 • PREMIUM

 

Informacje na temat cen usług przedstawiono w zakładce Cennik

 

Korzyści dla Podmiotów zarejestrowanych na portalu:

 • Zwiększenie liczby potencjalnych klientów
 • Łatwe wyszukiwanie podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości
 • Możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych poprzez branżową sieć powiązań
 • Oszczędności - niska i stała cena świadczonej usługi (wizytówka PREMIUM) – podczas gdy na rynku stworzenie podstawowej strony internetowej to koszt około 2000 zł, dodatkowo wykup i roczne utrzymanie domeny około 100 zł oraz koszt pozycjonowania Google Ads od 900 zł/rok – niewątpliwie nasza oferta jest bardziej korzystna
 • Przyjazny i intuicyjny interface portalu
 • Transparentne i elastyczne zasady współpracy z portalem
 • Dobre pozycjonowanie ofert o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym (aktywne kampanie w Google i w mediach społecznościowych)
 • Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze - dostęp online do danych, pozwala Ci być mobilną firmą i pracować z dowolnego miejsca – oszczędność czasu

 

Zakres informacji przedstawiony w wizytówce BASIC obejmuje:

 • Rodzaj działalności
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy / organizacji / jednostki
 • Nr uprawnień zawodowych
 • Dane teleadresowe (ulica i numer domu lub mieszkania, poczta, miasto, województwo, kraj)
 • Geolokalizacja (pinezka na mapie Google)

 

W celu rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych na wizytówce BASIC należy zarejestrować się w portalu, wykupić abonament (przelew online), przejść do wizytówki PREMIUM i uzupełnić dane. Konto 'wygasa' (powraca do wersji BASIC) po upływie czasu, na który wykupiono abonament (czas wyświetlania jest uzależniony od wpłaconej kwoty zgodnie z cennikiem). Końcową datę obowiązywania usługi można sprawdzić w sekcji użytkownika.

 

Zakres informacji przedstawiony w wizytówce PREMIUM obejmuje:

 • Rodzaj działalności
 • Imię i Nazwisko
 • Nazwa firmy / organizacji / jednostki
 • Nr uprawnień zawodowych
 • Dane teleadresowe (ulica i numer domu lub mieszkania, poczta, miasto, województwo, kraj)
 • Telefon
 • E-mail
 • www
 • Logo firmy lub zdjęcie osoby
 • Informacje o firmie - opis (m.in. zakres świadczonych usług, obszar działania, cennik, ofertę, doświadczenie, obsługa w języku obcym, stowarzyszenie, współpracownicy i in.)

 

 

Informacje dostępne w wizytówce BASIC i PREMIUM  

 

 

   B

   P

 

Rodzaj działalności

 •  
 •   
  

Imię i Nazwisko

 •  
 •   
  

Nazwa firmy / organizacji / jednostki

 •   
 •  
   Numer uprawnień zawodowych
 •   
 •   
  Dane adresowe (ulica i nr domu, poczta, miasto, województwo, kraj)
 •   
 •   
  Telefon  
 •   
  E-mail  
 •   
  www  
 •   
   Zdjęcie osoby lub logo firmy  
 •   
   Informacje o osobie / firmie - wykształcenie, doświadczenie, opis działalności  
 •   
   Zakres świadczonych usług / oferta  
 •   
  Cennik  
 •   
  Obszar działania  
 •   
  Obsługa w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski i in.)  
 •   
  Przynależność do stowarzyszeń, współpracownicy itp.  
 •  
  Inne  
 •  

 

 

Przykładowe wizytówki w zakładce BASIC i PREMIUM wraz z sugerowaną do wykorzystania zawartością dla wersji rozszerzonej.

  

Reklama na portalu

 

W ofercie birn.pl znajduje się:

 • Reklama banerowa - logo Partnera z linkiem do strony internetowej (wymiary: ZZZxYYY) widoczne na stronie głównej serwisu na przewijanym pasku (slajder).
 • Artykuły tematyczne – sponsorowane – temat i zakres do uzgodnienia
 • Programy afiliacyjne (partnerskie)

W serwisie przewidziano również dedykowane przestrzenie na zamieszczanie treści przez Partnerów specjalizujących się w tzw. marketingu afiliacyjnym. Zasady współpracy regulowane będą niezależnymi umowami.

 

Usługi doradcze i konsultingowe

 

Oferta birn.pl obejmuje współpracę w zakresie:

 • Analizy danych oraz opracowania statystycznego jak i graficznego wyników
 • Tworzenia modeli danych w MS Excel i Power BI
 • Przygotowania dedykowanych raportów i prezentacji związanych z rynkiem nieruchomości
 • Opracowania infografik tematycznych wykorzystywanych głównie w mediach społecznościowych i tematycznych portalach informacyjnych

 

Działalność w zakresie nieruchomości obejmuje:

 • Doradztwo prawne i inwestycyjne w zakresie nieruchomości
 • Analiza rynku nieruchomości
 • Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji
 • Due diligence w zakresie nieruchomości
 • Kosztorysy inwestycyjne
 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Wyceny dla celów kredytowych, obsługa sektora bankowego
 • Wyceny dla osób fizycznych, prywatnych
 • Wyceny nieruchomości rolnych
 • Wyceny nieruchomości leśnych
 • Wyceny maszyn i urządzeń
 • Wyceny dla urzędów skarbowych
 • Wyceny z tytułu odszkodowań (w szczególności wynikających z przepisów specustaw)
 • Inne opracowania niestanowiące operatu szacunkowego
 • Wycena / obsługa w języku angielskim

 

Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego (przygotowanie inwestycji budowlanych - procedury administracyjne):

 • konsultacje zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym w jednostkach samorządu terytorialnego
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi lub aktualnie opracowywanymi mpzp / suikzp
 • analizy obecnej sytuacji planistycznej na danym terenie oraz współpraca z organami administracji publicznej
 • koordynacja procedur administracyjnych tj. uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę i innych uzgodnień w tym wielobranżowych, w normalnym trybie administracyjnym oraz z wykorzystaniem tzw. specustaw
 • weryfikacja niezbędnych do pozyskania decyzji administracyjnych oraz ustalenie procedury ich pozyskania przy współpracy z projektantami

 

 

Nowości wydawnicze i promocje w Helion.pl - codziennie inna książka 30% taniej!