• Rzeczoznawca
  • Pośrednik
  • Developer
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego
  • Uczelnia / Firma szkoleniowa
  • Media

Nowości wydawnicze i promocje w Helion.pl - codziennie inna książka 30% taniej!

Infografika

Ceny użytków rolnych - gruntów ornych - w Polsce

Użytki rolne, wg danych GUS, stanowią ponad połowę powierzchni Polski. Struktura użytkowania ziemi zależy od warunków przyrodniczych, poziomu rozwoju gospodarczego oraz gęstości zaludnienia i nie ulega większym zmianom. Najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe formy użytkowania ziemi: użytki rolne, lasy, pozostałe grunty i nieużytki ekologiczne. W ostatnich pięciu latach natomiast zaobserwować można systematyczny wzrost cen gruntów rolnych - głównie gruntów ornych.

 

Infografika przedstawia głównie informacje na temat cen gruntów ornych na koniec IV kwartału 2021 r. w podziale na województwa oraz procentowych zmian cen gruntów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. W informacji zebrano również dane dotyczące zmian cen sprzedaży / zakupu gruntów ornych w ostatnich pięciu latach.

data publikacji: 12.07.2022