• Rzeczoznawca
  • Pośrednik
  • Developer
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego
  • Uczelnia / Firma szkoleniowa
  • Media

Nowości wydawnicze i promocje w Helion.pl - codziennie inna książka 30% taniej!

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy – to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Aby uzyskać uprawnienia zawodowe należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Aby być dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, którego częścią jest egzamin, należy posiadać wykształcenie wyższe, ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości a także odbyć półroczną praktykę zawodową. Z obowiązku uczestnictwa w studiach podyplomowych zwolnione są osoby, które ukończyły studia wyższe o programie zgodnym z minimami programowymi dla studiów podyplomowych.

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawcy majątkowego bez stosownych uprawnień grozi karą grzywny (art. 198 ustawy). Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje prawo wykonywania czynności zawodowych od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych (CRRM) prowadzonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym.