• Rzeczoznawca
 • Pośrednik
 • Developer
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnia / Firma szkoleniowa
 • Media

Działalność i strategia firmy

Podstawowym zakresem działania birn.pl jest:

 

 • prowadzenie i rozwój tematycznego portalu internetowego związanego z rynkiem nieruchomości,
 • monitorowanie rynku nieruchomości oraz opracowywanie analiz, raportów, prognoz oraz infografik tematycznych,
 • doradztwo w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami,
 • realizacja projektów związanych z rozwojem rynku nieruchomości w Polsce,
 • konsulting w zakresie planowania przestrzennego oraz procedur administracyjnych (przygotowanie inwestycji budowlanych), oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),

 

 

Co zapewniamy naszym klientom:

 

 • wsparcie ze strony specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, inżynierii, ekonomii i informatyki (GIS),
 • praktyczne doświadczenie oraz szeroką i multidyscyplinarną wiedzę specjalistów,
 • profesjonalne wsparcie zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorstw,
 • terminowość i rzetelność wykonywanych prac,

 

 

Główne cele strategii firmy w zakresie rozwoju portalu na najbliższe 5 lat zakładają, że:

 

 • do końca III kwartału 2021 roku Biuro będzie posiadało największą w Polsce bazę danych zawierającą informacje o Rzeczoznawcach Majątkowych świadczących usługi na terenie kraju wraz z ich geolokalizacją,
 • do końca I kwartału 2022 roku Biuro będzie dysponowało największą bazą danych zawierającą informacje o instytucjach szkoleniowych prowadzących kursy, szkolenia i studia w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami,
 • do końca II kwartału 2022 roku zakończony zostanie projekt, którego głównym celem jest zebranie i prezentacja informacji nt. zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach jednostek samorządu terytorialnego,
 • w perspektywie do roku 2023 Biuro będzie dysponowało największą w Polsce bazą danych nt. Rzeczoznawców Majątkowych, Pośredników w obrocie nieruchomościami, Zarządców nieruchomości i Deweloperów (rozszerzenie bazy o nowe grupy podmiotów), 
 • stały rozwój portalu o nowe funkcjonalności – dedykowane narzędzia analityczne i arkusze kalkulacyjne dla Rzeczoznawców Majątkowych do końca 2022 roku,
 • wzrost liczby podmiotów zainteresowanych współpracą z Biurem w kolejnych latach oparty będzie o jasne i niezmienne zasady współpracy, niską i stałą cenę świadczonych usług dla wszystkich podmiotów w długim horyzoncie czasowym (najbliższe 5 lat),
 • rozpoznawalność marki budowana będzie przez intensywne kampanie pozycjonujące w Google oraz w mediach społecznościowych - finansowane głównie z opłat i reklam zamieszczanych na portalu,
 • w sposób cykliczny zamieszczane będą artykuły i inne materiały branżowe,

 

 

Nasza misja:

 

Naszą misją jest rzetelne i obiektywne przedstawianie aktualnych informacji nt. rynku nieruchomości jak i podmiotów z nim związanych, świadczenie usług analitycznych, doradczych, konsultingowych, szkoleniowych i informacyjnych w celu budowania świadomości wszystkich uczestników rynku nieruchomości co do obowiązującego porządku prawnego, zasad i mechanizmów rynkowych oraz praw i odpowiedzialności podmiotów.

 

 

Statystyki wyświetleń birn.pl za 2022: 

 

Portal jest cały czas pozycjonowany w Google. Statystyki wyświetleń tematów i haseł pobrane z Google Search Console za rok 2022 tj. ostatnie 12 miesięcy (styczeń-grudzień) potwierdzają rosnące zainteresowanie internautów portalem birn.pl. Całkowita liczba wyświetleń w analizowanym okresie przekroczyła 100 000 ! Na printscreanie poniżej zaobserwować można, że gubimy tzw. płaski ogon charakterystyczny dla nowoutworzonych witryn. Nie zwalniamy tempa, pracujemy nad nowymi publikacjami, tematami na bloga i nowymi usługami. Sam jestem ciekaw jaki wynik uzyskamy w 2023 roku! 

 

   

 

 

 

 

Nowości wydawnicze i promocje w Helion.pl - codziennie inna książka 30% taniej!