• Rzeczoznawca
 • Pośrednik
 • Developer
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnia / Firma szkoleniowa
 • Media

Prawo

 

Wybrane przepisy prawa

 

 

   
 •  

Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. 2018 poz. 2204]

 
 •  

Rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. [Dz. U. 2021 r. poz. 555]

 
 •  

Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. [Dz.U. 2014 poz. 328]

 •  

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. [Dz.U. 2021 poz. 443]

 
 •  

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. [Dz.U. 2019 poz. 2139]

 •  

Rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. [Dz.U. 2018 poz. 811]

 •  

Specustawa przesyłowa (elektroenergetyka) 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych [Dz.U. 2019 poz. 630]

 •  

Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1

Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności z dnia 1 września 2017 r. [Dz. Urz. MIB poz. 59]

 •  

Specustawa o gazoporcie (terminalowa) 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu [Dz.U. 2009 nr 84 poz. 700]