• Rzeczoznawca
  • Pośrednik
  • Developer
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego
  • Uczelnia / Firma szkoleniowa
  • Media

Dokumenty

W tej sekcji portalu znajdziesz igłównie informacje dotyczące podstawowych pojęć i definicji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, infografiki obrazujące ciekawe dane z rynku nieruchomosci - głównie zmiany cen w ostatnich latach.
Zebrano również podstawowe akty prawne obowiązujące w Polsce związnane z nieruchomościami, zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz inne wybrane ustawy, rozporządzenia i standardy zawodowe.
W miarę na bieżąco aktualizowana jest lista organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, które prowadzą dzialalność na terenie kraju.