• Rzeczoznawca
  • Pośrednik
  • Developer
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego
  • Uczelnia / Firma szkoleniowa
  • Media

GIS

System informacji geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS) to system informacyjny, który umożliwia umieszczenie na mapie i tym samym prezentację różnych danych w powiązaniu z lokalizacją, czyli z miejscem którego dane dotyczą, czy o którym mówią. GIS pozwala na połączenie danych z mapami to znaczy, że dane przestrzenne (lokalizacja) zintegrowane są z danymi opisowymi – tzw. atrybutami mówiącymi o cechach tych obiektów. Stanowi to podstawę do tworzenia, zarządzania, analizowania i zamieszczania na mapach różnych typów danych zgromadzonych w bazach danych (zintegrowanych z systemem). Wykorzystując GIS można łatwiej zaprezentować i zrozumieć zależności, relacje czy kontekst geograficzny, przeprowadzać analizy i badania niemalże w każdej branży. Niewątpliwymi zaletami umiejętnego stosowania systemu informacji geograficznej jest m. in. efektywna komunikacja, sprawniejsze zarządzanie jak również bardziej efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o przetworzone dane czyli informacje - wspomaganie procesu decyzyjnego.

 

W tej sekcji prezentowane są informacje dotyczące funkcjonalności i zastosowania m.in. nowoczesnych systemów informacji geograficznej takich jak ArcGIS Online firmy ESRI, prezentowane są możliwości wykorzystania aplikacji internatowych czy map narracyjnych tzw. Story Maps. Omawiane informacje koncentrują się głównie na tematyce związanej z rynkiem nieruchomości, wyceną i zarządzaniem nieruchomości z wykorzystaniem GIS, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz z możliwościami praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w codziennej pracy analityków, planistów, inżynierów, urzędników czy rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości.