• Rzeczoznawca
  • Pośrednik
  • Developer
  • Jednostka Samorządu Terytorialnego
  • Uczelnia / Firma szkoleniowa
  • Media

Nowości wydawnicze i promocje w Helion.pl - codziennie inna książka 30% taniej!

Raporty

Raport NBP o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020

Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2020 r., jednak niektóre analizy wykraczają poza ten okres. W raporcie zaprezentowano główne kierunki zmian sytuacji na rynkach nieruchomości oraz wskazano ich determinanty. Omówiono pozycję cykliczną rynku nieruchomości, w tym relację pomiędzy cenami mieszkań a dochodami gospodarstw domowych oraz stopę zwrotu z kapitału własnego na rynku komercyjnym.

Raport został przygotowany w Departamencie Stabilności Finansowej NBP - dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index1.html

Rynek nieruchomości - Informacja kwartalna NBP (IQ2021)

Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce po zakończeniu I kwartału 2021 r. Informacja została przygotowana w Departamencie Stabilności Finansowej na potrzeby organów NBP.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index2.html

Rynek nieruchomości - Informacja kwartalna NBP (IIQ2021)

Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce po zakończeniu II kwartału 2021 r. Informacja została przygotowana w Departamencie Stabilności Finansowej na potrzeby organów NBP.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index2.html

Raport NBP o inflacji (IIQ2021)

Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji.html