• Expert
  • Broker
  • Developer
  • Local government unit
  • University / Training company
  • Media

New publications and promotions at Helion.pl - books 30% cheaper every day!

wycena nieruchomości studia podyplomowe

Ukończone studia podyplomowe wyceny nieruchomości są jednym z wymogów do przejścia przez kolejne etapy ubiegania się o uprawnienia związane z możliwością wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów powinien spełniać minimalne wymagania programowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (link).

 

Studia trwają około 1 rok (dwa semestry), koszt zawiera się w przedziale od około 4000 do 6500 zł w zależności od uczelni. Więcej informacji znajdziesz w sekcji https://www.birn.pl/lista.html - wyszukaj podmiot w sekcji: Uczelnia / Firma szkoleniowa. 

 

 Lista uczelni w Polsce, gdzie można studiować wycenę nieruchomości (studia podyplomowe):

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) - Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości,
  • Politechnika Warszawska (PW) - Wycena nieruchomości Studia Podyplomowe,