• Expert
  • Broker
  • Developer
  • Local government unit
  • University / Training company
  • Media

New publications and promotions at Helion.pl - books 30% cheaper every day!

ile kosztuje wycena nieruchomości

Warunki zlecenia, w tym wysokość wynagrodzenia za sporządzenie wyceny nieruchomości, ustalane są indywidualnie pomiędzy klientem a rzeczoznawcą - nie obowiązują tzw. cenniki korporacyjne. Wyjątkiem są sprawy sądowe, w których to sądy decydują o tym, kto i w jakim zakresie ponosi koszty wynagrodzenia biegłego.

 

Rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość zgodnie ze zleceniem, jednakże związany jest jednocześnie zasadami wyceny wynikającymi z przepisów i standardami zawodowymi. Możliwe jest również, aby rzeczoznawca sporządził dla klienta opracowanie lub ekspertyzę zgodną z takim zleceniem. 

 Średnio ceny za oszacowanie wartości nieruchomości kształtują się następująco:

  • Mieszkanie od 600 zł
  • Działka niezabudowana od 900 zł
  • Dom w budowie od 1000 zł
  • Lokal użytkowy od 900 zł
  • Kamienica od 2000 zł